Dětský divadelní kroužek

Přijď mezi nás!!
 

Součástí ochotnického divadla je dětský divadelní kroužek.

Pro děti je připraven celoroční program s nácvikem divadelního představení. Děti vystupují na různých akcích:
např. vítání občánků, na jarmarku apod.
Během roku děti navštíví divadelní představení v Brně.
Kroužek je zdarma.
Děti se schází pravidelně každý pátek v 16 hod. v klubovně Ochotnického divadla v Löw-Beerově vile (vchod od fotbalového hřiště) 

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉHO DIVADELNÍ KROUŽKU